Вашите забелешки, пофалби и прашања можете да ги испратите користејќи го прикажаниот образец. Ве молиме, посветете внимание на точноста на внесените податоци, за да можеме навремено да Ви одговориме !

 

Ви благодариме што го посетивте нашиот Интернет портал !

 

 

 

WVP Group
WVP е присутен во 17 земји во Среднa и Источна Европа. Седиштето на групацијата и централната канцеларија се наоѓа во Грац, во Австрија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВФП А.Д. Скопје осигурително брокерско друштво
Седиште - централа
Загребска 28 Б, локал 19 (на мезанин)
1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА.
Телефон:    +389(2) 3298 355
E-mail: kontakt@wvp.mk

1. Канцеларија бр. 1 Скопје,
ул. Ристо Равановски бр. 15/2, Скопје 1000 - Карпош

2. Канцеларија бр. 2 Скопје,
ул. Булевар Илинден бр. 89 - 4, Скопје 1000 - Карпош

3. Канцеларија бр. 4 Скопје,
ул. Адолф Циборовски бр. 7/3, Скопје 1000 - Центар

4. Канцеларија бр. 5 Скопје,
ул. Максим Горки бр. 5/1, Скопје 1000 - Центар

5. Канцеларија бр. 6 Тетово,
ул. Методи Андонов Ченто бр. 62/мезанин бр. 5, Тетово 1200

6. Канцеларија бр. 8 Скопје,
ул. Рампо Левката бр. 12, Скопје 1000 - Карпош

7. Канцеларија бр. 9 Куманово,
ул. Браќа Рибар бр. 1, Куманово 1300

8. Канцеларија бр. 10 Кочани,
ул. Маршал Тито бр. 1/2-кат 1, Кочани 2300


 Порака:  
Име:
Е-mail:
Телефон:
Адреса: