Ju garantojmë shumat më të mira të siguruara dhe kushte për sigurim më të mirat në treg me krahasim të thjeshtë dhe pregaditje të ofertave. Për disa minuta plotësoni online pyetësorin dhe njohtohuni se çka mund t’ju ofrojnë

Online pyetësori

Përmes online pyetësorit interaktiv na dërgoni të dhënat më të rëndësishme të nevojshme për ofertë.

Swiss Replica Watches

Analiza

Do ti krahasojmë ofertat e siguruesve më të mirë

Oferta optimale

Pregaditja e ofertës optimale dhe argumentim i zgjedhjes


PYETËSORI PËR SIGURIM E AUTO PERGJEGJËSISË
Lloji i automjetit:
Vendi i regjistrimit, Nr. i tabelës:
Fuqia në kw:
Numri i ulëseve:
Sigurim plotësues për dritaret(xhamat):
Sigurim plotësues nga aksidentet:
Lirim për invalidët:
Emri dhe mbiemri:  
Теlefon:  
Е-mail:  
TË DHËNAT NGA POLISA AKTUALE
Kodi i sigurimit (polisa):
Premija totale: den.
Data e skadimit të polisës: (dita.muaji.viti)