Ju garantojmë shumat më të mira të siguruara dhe kushte për sigurim më të mirat në treg me krahasim të thjeshtë dhe pregaditje të ofertave. Për disa minuta plotësoni online pyetësorin dhe njohtohuni se çka mund t’ju ofrojnë

Online pyetësori

Përmes online pyetësorit interaktiv na dërgoni të dhënat më të rëndësishme të nevojshme për ofertë.

Analiza

Do ti krahasojmë ofertat e siguruesve më të mirë

Oferta optimale

Pregaditja e ofertës optimale dhe argumentim i zgjedhjes


PYETËSORI PËR SIGURIMIN E BANESËS OSE SHTËPISË
Qëllimi:
Viti i ndërtimit:
Lloji i ndërtimit:
Sipërfaqja e bodrumit: m2
Sipërfaqja e pjesës së banueshme: m2
Lokacioni i objektit:
Shëno cilat risqe duhet ti mbulojë sigurimi:
Madhësia e mbulimit:

Viti i lindjes:  
Тelefon:  
Е-mail: