Ju garantojmë shumat më të mira të siguruara dhe kushte për sigurim më të mirat në treg me krahasim të thjeshtë dhe pregaditje të ofertave. Për disa minuta plotësoni online pyetësorin dhe njohtohuni se çka mund t’ju ofrojnë

Online pyetësori

Përmes online pyetësorit interaktiv na dërgoni të dhënat më të rëndësishme të nevojshme për ofertë.

Analiza

Do ti krahasojmë ofertat e siguruesve më të mirë

Oferta optimale

Pregaditja e ofertës optimale dhe argumentim i zgjedhjes


PYETËSORI PËR KASKO SIGURIM TË AUTOMJETIT
Pronari:
Vlera e çmimit të veturës së re: den. (përfshirë edhe tatimin)
Marka dhe tipi:
Fuqia në kw:
Viti i prodhimit:
Alarm:
Tërheq me kater rrota :
Ofertë me frashizë:
Emri dhe mbiemri i pronarit:  
Теlefon:  
Е-mail:  
TË DHËNAT NGA POLISA AKTUALE
Kodi i sigurimit (polisa):
Premija totale: den.
Data e skadimit të polisës: (dita.muaji.viti)