Sigurimi i jetës, do ti krahasojme shumat e siguruara dhe do t’ju propozojmë programën më të mirë në treg.

Sigurim i pasurisë

(banesë ose shtëpi) Mbrojtje e patundshmërive nga fatkeqësi nga moti (atmosferike) dhe të tjera, përmes polisës cilësore për sigurim.

Auto-Përgjegjësi Dërgoni të dhënat për autoveturën, do t’ju rekomandojmë dhe ofrojmë sigurimin më të mirë për auto-përgjegjësi.

Kasko për autoveturë

Kasko sigurim të autoveturave me premi më të volitshme dhe lirime shtesë. 


JU GARANTOJMË shumat më të mira të siguruara dhe kushte për sigurim më të mirat në treg me krahasim të thjeshtë dhe pregaditje të ofertave. Audemars Piguet Replica

Për disa minuta plotësoni online pyetësorin dhe njohtohuni se çka mund t’ju ofrojnë siguruesit.

Online Pyetësori

Përmes online pyetësorit

interaktiv na dërgoni të

dhënat më të rëndësishme

të nevojshme për ofertë.

Analiza e të dhënave

do ti krahasojmë ofertat

e siguruesve më të mirë.

Oferta optimale

Pregaditja e ofertës

optimale dhe argumentim

i zgjedhjes.