Ви гарантираме најдобри осигурани суми и услови за осигурување на пазарот со едноставна споредба и изработка на понуди. Во неколку минути пополнете го online прашалникот и дознајте што може да ви понудат осигурителите.

Online прашалник

Испратете ни ги најважните податоци потребни за понуда.

Aнализа

Ќе ги споредиме понудите на најдобрите осигурители

Оптимална понуда

Изработка на оптимална понуда и аргументација на изборот


ПРАШАЛНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАН ИЛИ КУЌА
Намена:
Година на изградба:
Вид на градбата:
Површина на подрумот: m2
Површина на станбениот дел: m2
Локација на објектот:
Назначи кои ризици треба да ги покрива осигурувањето:
Обем на покритието:

Име и презиме:  
Телефон:  
Е-mail