Ви гарантираме најдобри осигурани суми и услови за осигурување на пазарот со едноставна споредба и изработка на понуди. Во неколку минути пополнете го online прашалникот и дознајте што може да ви понудат осигурителите.

Online прашалник

Испратете ни ги најважните податоци потребни за понуда. Best Replica Watches

Aнализа

Ќе ги споредиме понудите на најдобрите осигурители

Оптимална понуда

Изработка на оптимална понуда mido replica и аргументација на изборот


ПРАШАЛНИК ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ
Дали сте на работното место или во слободно време изложени на посебни опасности?
Ако да, наведете за кои опасности станува збор:
Дали конзумирате цигари?
Вашата висина и тежина: цм         кг
Дали имате здравствени проблеми ?
Дали сте во брак/заедница ?
Колку вашето семејство е способно да егзистира без вашиот материјален придонес ?

Дали веќе издвојувате дел од личниот доход во штедење ?
Ако да, во кои програми ?
Што ви е приоритет при одбирањето на штедна програма ?

Со која годишна добивка на штедењето би биле задоволни ?
Колку проценувате дека можете да издвојувате за штедење ?   €/месечно  
Име и презиме:  
Година на раѓање:  
Телефон:  
Е-mail