Наши партнери

ВФП АД Скопје посредува кај лидерите на пазарот на осигурување со цел да ја пронајде најдобрата понуда за Вас.

Ние ги одбираме понудите од нашите парнери кои најмногу одговораат на Вашите барања. За обезбедување на Вашата сигурност посредуваме со осигурителните куќи кои постигнуваат најдобри резултати на пазарот

Наши партнери за животно осигурување

Граве Винер Лајф Кроациа Триглав Уника

Наши партнери за неживотно осигурување