Извршете плаќање на Вашата полиса

Изберете ја осигурителната компанија каде што имате полиса за да ги видите начините на плаќање или да извршите Online плаќање

Плаќање на полиса за животно осигурување


Граве
уплатница уплатница

Банка

ШПАРКАСЕ БАНКА

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

ХАЛК БАНК

ПРОКРЕДИТ БАНКА

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА

СТОПАНСКА БАНКА

УНИ БАНКА

Број на сметка

250-0010026498-26

300-0000024509-35

270-0619249101-76

380-1185643001-94

210-0619249101-69

200-0014806499-93

240-0700012384-73

Винер Лајф
уплатница уплатница

Банка

ШПАРКАСЕ БАНКА

ШПАРКАСЕ БАНКА

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

ХАЛК БАНК

ПРОКРЕДИТ БАНКА

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА

СТОПАНСКА БАНКА

СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА

УНИ БАНКА

СИЛК РОАД БАНКА

Број на сметка

250-0010027146-22

250-0101022238-03

300-0000037347-30

270-0667158601-65

380-7000512001-67

210-0667158601-58

200-0022995703-59

500-0000008136-63

240-0103609141-85

280-1221014445-32

Кроациа
уплатница уплатница

Банка

ШПАРКАСЕ БАНКА

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

ХАЛК БАНК

ПРОКРЕДИТ БАНКА

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА

СТОПАНСКА БАНКА

СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА

УНИ БАНКА

СИЛК РОАД БАНКА

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА

Број на сметка

250-0010022500-89

300-0000021508-17

270-0000010913-31

380-1065126011-54

210-0592092201-81

200-0010746394-21

500-0000007877-64

240-0200003251-72

280-1001046142-70

320-1000050316-82

Триглав
уплатница уплатница

Банка

ТТК БАНКА

КАПИТАЛ БАНКА

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

ХАЛК БАНК

ПРОКРЕДИТ БАНКА

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА

СТОПАНСКА БАНКА

СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА

УНИ БАНКА

СИЛК РОАД БАНКА

Број на сметка

290-1000002112-15

330-3018212301-69

300-0000041328-18

270-0723382501-16

380-1778897001-11

210-0723382501-09

200-0032500760-75

500-0000013687-94

240-0101095560-48

280-1001075830-52

Уника
уплатница уплатница

Банка

ШПАРКАСЕ БАНКА

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

ХАЛК БАНК

НЛБ ТУТУНСКА БАНКА

СТОПАНСКА БАНКА

СИЛК РОАД БАНКА

Број на сметка

250-1010001762-24

300-0000033029-83

270-0671233901-45

210-0671233901-38

200-0023430088-02

280-1001048952-79

Плаќање на полиса за неживотно осигурување


Сава осигурување

Банка

Стопанска банка

Прокредит банка

Централна Кооперативна

Алфа банка

Капитал банка

Уни банка

Шпаркасе банка

Халк банка

Комерцијална банка

Број на сметка

200001294727086

380102919801179

320100005031585

280000000123547

330107004381626

240010000085340

250000000166660

270000001075035

300000003884983

АД Осигурителна полиса

Банка

ТТК банка

Централна Кооперативна

Комерцијална банка

Стопанска банка

Алфа Банка

Прокредит банка

Број на сметка

290100000054366

320000000069070

300000002134424

200001243931484

280000000130046

380106233800165

Граве Осигурување

Банка

Комерцијална банка

Прокредит банка

Број на сметка

300000001641470

380100752500109

Еуролинк Осигурување

Банка

Прокредит банка

Стопанска банка

Комерцијална банка

Халк банка

Шпаркасе банка

Број на сметка

380101325530131

200000897208573

300000002206592

270000002025538

250010101722022

Евроинс Осигурување

Банка

Прокредит банка

Стопанска банка

Халк банка

Комерцијална банка

Уни банка

Број на сметка

380105067303191

200002697285394

270050400430289

300000002563552

240020000203146

Винер Лајф

Банка

Шпаркасе банка

Уни банка

Прокредит банка

Комерцијална банка

Халк банка

Стопанска банка

Број на сметка

250021000045763

240010001174553

380100803200166

300000001902206

270000002025247

200000909530386

Триглав Осигурување

Банка

Стопанска банка

Комерцијална банка

Број на сметка

200000092050567

300000000915910

Македонија Осигурување

Банка

Комерцијална банка

Број на сметка

300000000102953

Кроациа Осигурување

Банка

Стопанска банка

Комерцијална банка

Шпаркасе банка

Прокредит банка

Халк банка

Уни банка

Капитал банка

Број на сметка

200001957823160

300000002929436

250001002587261

380177057904159

270064795700157

240010111622730

330301801660128

Уника Осигурување

Банка

Комерцијална банка

Стопанска банка

Шпаркасе банка

Прокредит банка

Халк банка

Број на сметка

300000002261591

200001064911582

250010100457433

380102759201189

270058961000195

Халк Осигурување

Банка

Халк банка

Комерцијална банка

Стопанска банка

Уни банка

Број на сметка

270062246950176

300000002500987

200001532556051

240340001317660